samsunda turizim

09.10.2010 15:22

samsunda turizim

Samsun;çok çeşitli turizim olanaklarına sahip bir şehirdir. Deniz kum ve güneşin yanısıra yemyeşil yaylalarda kamp kurarken diğer bir yanda şifalı kaplıca sularından yararlanabilirsiniz. Yine ilde kongre turizimi doğa yürüyüş parkurları kuş gozlemciliği ve balık gollerinde meraklılarında olta avcılığı uzanan geniş bir yelpaze mevcuttur

SAMSUN MERKEZ

      

        Arkeoloji ve Etnografya Müzesi: Büyük şehir Belediyesinin ‘Protokol Yolu’ düzenleme işi nedeniyle,(Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi arasında düzenlenen protokol ile)  Luna Park ile Vagon Kafe arasına yapılarak hizmete girecektir.

Yeni Müze avan projesi yapımı için Belediyenin yazısı 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Avan projesi geldiğinde Belediyece diğer projeler ve bina yapılacaktır.

 


TEKKEKÖY
         
Tekkeköy Mağaraları:İlimiz Tekkeköy İlçesi ile Aşağıçinik Beldesi sınırları içinde yer almaktadır. Adı geçen Bölge Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.10.1977 tarih ve A–818 sayılı kararıyla 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir.  

 Tekkeköy Mağaraları çevre düzenleme projeleri Bakanlık tarafından tamamlanmış ve Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge kurulunda görüşülerek kabul edilmiş olup, Bakanlık yazısı doğrultusunda Özel İdare ve Belediyece kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

 

KAVAK

       
         Kavak Çakallı Taşhan: İlimiz Kavak İlçesi Çakallı Köyü 121 ada.4 parselde kayıtlı bulunmaktadır. Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 8.9.2001 tarih ve 298 sayılı kararıyla Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir.

Kavak Çakallı Taşhan’ın Özel İdarece ihale edilen Restitüsyon ve Restorasyon proje işleri tamamlanmış ve Koruma Kurulunca kabul edilmiş olup onarım işi yapılarak Turizme kazandırılacaktır.

 


BAFRA

          Asarkale ve Kaya Mezarları: İlimiz Bafra İlçesi, Kolay Beldesi Asar Köyü sınırları içersinde yer almaktadır. Asar kale Kaya Mezarları Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 9.7.1998 tarih ve 3201 sayılı kararıyla 1. derece arkeolojik sit alanı ve gene kurulun aynı tarih ve sayılı kararıyla da 1. ve 2. derece sit alanı olarak ilan edilmiştir.

 Bafra Asarkale’nin 1/1000 ölçekli haritasıı ilçeden temin edildiğinde çevre düzenleme projeleri yapımı için Bakanlığa iletilecektir.

 

         
        Akalan Şelaleleri: Çevre düzenleme ihalesi Özel İdare tarafından yapılarak Turizme kazandırılacaktır.

          

        Bafra Müzesi: Bafra Müzesi tefriş ihalesi yapılmış olup 7Mayıs 2010 tarihinde yüklenici firmaya teslim edilmiştir.

Müze Ekim 2010 tarihine kadar açılışa hazır hale getirilecektir.

 


TERME 
     
  Gölyazı Amazon:  İlimiz Terme ilçesi Gölyazı Beldesi sınırları içinde yer almaktadır. Adı geçen yer Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun1.12,1998 günve3308 sayılı kakarıyla 1. derecede doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir.

 Terme Gölyazı Amazon Köyünün 1/1000 ölçekli haritasıı ilçeden temin edildiğinde çevre düzenleme projeleri yapımı için Bakanlığa iletilecektir.