Kızılırmak deltasında kuşlar

09.10.2010 15:17

Kızılırmak deltasında kuşlar
Delta da bugüne kadar 318 kuş türü saptanmıştır.
Türkiyede 420 kadar kuş türü bulunmaktadır
Bölgede görülen türlerden bazıları Türkiyede de çok ender ve ancak zaman zaman görülmektedir bu türlerden büyük deniz Düdükcünü Phalaropus trcolor ve northem treepipit kuzey incir kuşu anthus hodgsoni bu güne dek sadece kızılırmak deltasında saptanmıştır.
Yine küçük kiraz kuşu emberiza pusilla ve kirazkuşu plektrophenax nivalis son 20 yılda türkiyede sadece kızılırmak deltasında görülmüştür
Bölgede saptanmış türlerden bazıları ise tüm dünyada nesli tehlikede olan kuşlardandır tepeli pelikan pelicanus cripus cüce karabatak alaboyunlu kaz şah kartal deniz kartalı küçük kerkenez bu türlerden deniz kartalı geçmişte deltada üremiş pelikan ise günümüzde üremektedir
Bölgede üreyen kuş türleri arasında yine sayıları batı avrupada da azalmakta olan kara leylek ciconia nigra leylek c ciconia ve turna gros yanı sıra yüzlerce balıkçıl ördek yağmurcun ve ötücü kuş bulunmaktadır.