Kızılırmak deltası

09.10.2010 15:18

Kızılırmak deltası

Kızılırmak deltası Türkiyenin karadeniz sahilindeki doğal özelliklerini koruyabilmiş en büyük ve en önemli sulak alanıdır.
Samsun ilinde kızılırmak nehrinin denize döküldüğü yerde Bafra alacam 19 Mayıs ilçeleri sınırları içinde kalan alanın samsun-sinop karayolunun kuzeyinde kalan alanda 56.000 hektar genişliğinde delta ovası uzanır.
Deltanın doğu sahilinde goller,sazlık alanlar, kumullar, su basar çayırları ile birlikte yaklaşık 12.000 hektar alanı kaplayan sulak alan vardır.
Batı yakasında'da yaklaşık 1.500 hektar genişliğinde karaboğaz golü ve çevre sazlıkları bulunur.
Delta sulak alan ekosistem biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengindir.
Flora ve fauna zenginliği yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur.
Özellikle kuş varlığı ve kumulardaki bitki örtüsü ile sazlıklar deltanın canlıları için vazgeçilmezliğini sağlamaktadır.
Kızılırmak deltasında bu güne dek tesbit edilen kuş türü sayısı 318 dir.
Yaklaşık 140 tür kuşun ürediği deltada aynı zamanda kış dönemde 100.000 Dolayında su kuşu kışlamaktadır.
Bu rakamlar deltanın Uluslar arası omitolojik önemini açıkça ortaya koymaktadır